Kako da postanem davalac Registracija

Zašto je mala verovatnoća da se nađe davalac za određenog bolesnika?

Zato što davalac i bolesnik moraju da budu potpuno podudarni, odnosno, da imaju istu HLA tipizaciju. Sistem HLA je veoma složen, ima veliki broj antigena i kombinacija tih antigena. Skoro svaka osoba ima različitu kombinaciju HLA odnosno različitu HLA tipizaciju. Zato je verovatnoća da se pronađe odgovarajući podudaran davalac za određenog bolesnika veoma mala. Ipak, nisu svi antigeni i sve kombinacije antigena jednake učestalosti.

Danas je pronalaženje podudarnog davaoca omogućeno pretraživanjem registara davalaca kostne srži. A sa porastom broja davalaca u Registru povećava se verovatnoća pronalaženja davaoca kostne srži za sve veći broj bolesnika

Sledeća pitanja
Strane: 01 02
 

Kako ste saznali za Registar davalaca kosne srzi Srbije?
iz medija
prilikom davanja krvi
na internetu
od poznanika
drugo

Info - Događaji

World Marrow Donor Day
19. Septembar, 2015
19. septembar 2015. je dan kada će se širom sveta izaraziti zahvalnost svima onima koji nesebično poklanjanju život. U organizaciji Svetske...
HALO Creative Team