Kako da postanem davalac Registracija

Kako da se prijavim u Registar?

Prijavljivanje je veoma jednostavno: dovoljno je da popunite Prijavni list i Medicinski upitnik i da date mali uzorak krvi za HLA tipizaciju.

Ako ste zdravi i imate između 18 i 50 godina dođite u Institut za transfuziju krvi Srbije ili se javite najbližoj transfuziološkoj službi.

Sledeća pitanja
Strane: 01 02
 

Kako ste saznali za Registar davalaca kosne srzi Srbije?
iz medija
prilikom davanja krvi
na internetu
od poznanika
drugo

Info - Događaji

World Marrow Donor Day
19. Septembar, 2015
19. septembar 2015. je dan kada će se širom sveta izaraziti zahvalnost svima onima koji nesebično poklanjanju život. U organizaciji Svetske...
HALO Creative Team