Kako da postanem davalac Registracija

Šta se dešava sa mojim podacima i uzorkom krvi?

Iz uzorka krvi se radi HLA tipizacija u našoj laboratoriji. Rezultat tipizacije, Vaši lični podaci kao i podaci iz Medicinskog upitnika se unose u kompijutersku bazu podataka Registra. Sve informacije su strogo poverljive. Stručnom osoblju koje je uključeno u izbor davaoca dostupni su samo podaci o Vašoj HLA tipizaciji.

Sledeća pitanja
Strane: 01 02
 

Kako ste saznali za Registar davalaca kosne srzi Srbije?
iz medija
prilikom davanja krvi
na internetu
od poznanika
drugo

Info - Događaji

World Marrow Donor Day
19. Septembar, 2015
19. septembar 2015. je dan kada će se širom sveta izaraziti zahvalnost svima onima koji nesebično poklanjanju život. U organizaciji Svetske...
HALO Creative Team