Kako da postanem davalac Registracija

Primeri humanosti

Ako ste zdravi i imate između 18 i 50 godina, potrebni ste Registru što pre.

Prijavljivanje je veoma jednostavno, dovoljno je da popunite Prijavni list i Medicinski upitnik i da date mali uzorak krvi za HLA tipizaciju.

Dođite u Institut za transfuziju krvi Srbije ili se javite najbližoj transfuziološkoj službi.

Molimo Vas da razmotrite ovaj važan korak. Budite sigurni da je to zaista Vaša prava odluka (pročitajte brošuru).


Kako ste saznali za Registar davalaca kosne srzi Srbije?
iz medija
prilikom davanja krvi
na internetu
od poznanika
drugo

Info - Događaji

World Marrow Donor Day
19. Septembar, 2015
19. septembar 2015. je dan kada će se širom sveta izaraziti zahvalnost svima onima koji nesebično poklanjanju život. U organizaciji Svetske...
HALO Creative Team